1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie základných fotografií ponuky
 • záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)
 • sme ekologickí – využívame elektronické formuláre pri obhliadke

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá obsahuje:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky, 3D scan a pod.)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. výhradnosti pri zmluve o výhradnom zastúpení

4. Príprava na online predaj a inzercia

 • profesionálne fotografie fotené zrkadlovým fotoaparátom so širokouhlým objektívom
 • virtuálny maklér – 3D sken ponuky, 360° prehliadky na Facebook + YouTube
 • krátke prezentačné video vhodné na sociálne siete
 • prezentačné grafické materiály a bannery vhodné na sociálne siete
 • zameranie ponuky, vytvorenie pôdorysov ak nie sú dodané vlastníkom
 • inzercia prebieha na bežne dostupných realitných webových portáloch, partnerských regionálnych blogoch a na sociálnych sieťach

5. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky – uplatňujeme všetky nariadenia GDPR

Individuálny prístup

Náš Maklér zastrešuje max. 5 ponúk v reálnom čase! Nie sme "pásová výroba" a k prezentácii pristupujeme zodpovedne.

Sme ekologickí

Pri obhliadkach využívame hlavne elektronické formuláre a záujemcovia dostávajú notifikácie e-mailom.

Neotravujeme Vás

Všetky veci robíme "na kľúč", čiže bez zbytočných telefonátov dostávate o našej činnosti pravidelné reporty e-mailom.

6. Podpis rezervačnej dohody

 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

7. Zabezpečenie/vyhotovenie kúpnej zmluvy

 • musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom – z našej strany poskytujeme služby autorizovaného advokáta pre vypracovanie zmluvy a komunikáciu s katastrom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade alebo u nášho autorizovaného advokáta
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

8. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra